"Tochuken Kumoemon" Full Movie
error

Please register first to watch this movie.

Register for free...

Title : Tochuken Kumoemon

Genre : Drama

Cast : Ryûnosuke Tsukigata (Kumoemon Tochuken), Chikako Hosokawa (Otsuma), Sachiko Chiba (Chidori), Kamatari Fujiwara (Shogetsu), Kaoru Itô (Sentaro), Masao Mishima (Kurata), Asataro Ichikawa (Takiemon), Yoshio Kosugi (Toun), Ko Mihashi (Isono), Shin Date (Akiba), Eitarô Ozawa (), Shoji Maruyama (), Hisashi Sumikawa ()

Movie Plot : This film is based on a real Meiji era performer -- and tells of Tochuken's partnership with his wife (played by Chikako Hosokawa) who played shamisen for his songs/recitations), his affair with a geisha (Sachiko Chiba), and the deterioration of his partnership and marriage.

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy