"Classmates" Full Movie
error

Please register first to watch this movie.

Free Registration...

Title : Classmates

Genre : Drama, War

Cast : Koji Tsuruta (First Lieutenant Jinnouchi), Ken Takakura (First Lieutenant Kenmochi), Hiroki Matsukata (Second Sublieutenant Shiratori), Sonny Chiba (Second Sublieutenant Hanzawa), Isao Natsuyagi (Second Sublieutenant Nanjô), Kunio Murai (Second Sublieutenant Yui), Yoshiko Sakuma (Noriko Nanjô), Sumiko Fuji (Reiko Shiratori), Asao Koike (First Lieutenant Ôoka), Kenjiro Ishiyama (Senzô Shiratori), Masaya Takahashi (), Yuriko Mishima (Yûko), Bin Amatsu (), Rinichi Yamamoto (Ônuma), Shoichi Ozawa (Sublieutenant Doi), Aiko Mimasu (Sadako Shiratori), Kô Nishimura (Hanada), Shigeru Amachi (Chief Navel Surgeon Mamiya)

Movie Plot : The story of young students trained to become Kamikaze soldiers in World War II.

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy