"Gantz" Full Movie
error

A plugin is needed to display this video.

Install plugin...

Title : Gantz

Genre : Horror, Action, Science Fiction

Cast : Kazunari Ninomiya (Kei Kurono), Kenichi Matsuyama (Masaru Kato), Natsuna Watanabe (Megumi Kishimoto), Yuriko Yoshitaka (Tae Kojima), Kanata Hongo (Joichiro Nishi), Tomorowo Taguchi (Yoshikazu Suzuki), Takayuki Yamada (Masamitsu Shigeta), Go Ayano (Group leader), Nako Mizusawa (Girl from group), Kensuke Chisaka (Ayumu Kato), Shunya Shiraishi (Hiroto Sakurai), Ayumi Ito (Yutsuriko Aikawa), Donpei Tsuchihira (Muso Tokugawa), Misaki Kinoshita (High school student)

Movie Plot : After trying to rescue a man on the subway tracks, two teens wake up in a room dominated by a mysterious black sphere that sends them to hunt down and kill aliens hiding on Earth.

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy